อายุ 40 ปี คือวัยกำลังเริ่มต้น

(ผู้ติดตาม 6 คน)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต คือ ความกล้าหาญ จินตนาการ และเงินอีกเล็กน้อย - ชาลี แชปลิน -

บทความทั้งหมด